1. RESERVA CURSOS D'ESTIU 2022

Amb aquesta RESERVA tindràs la teva plaça reservada pels CURSOS D'ESTIU 2022 que ofereix ART-PASTEL i tens a la teva disposició uns cursos "0", perquè puguis practicar desde el mateix moment que faràs la reserva.


Amb aquests cursos "0", pots prendre'l com una posada al dia i posada a punt si has estat un temps sense dibuixar o pintar.


( Aquesta reserva va a compte i es descomptaràn de la primera quota)


Con esta RESERVA tendrás tu plaza reservada para los CURSOS DE VERANO 2022 que ofrece ART-PASTEL y tienes a tu disposición unos cursos "0", para que puedas practicar desde el mismo momento que harás la reserva.


Con estos cursos "0", puedes tomarlo como una puesta al día y puesta a punto si has estado un tiempo sin dibujar o pintar.


( Esta reserva ira a cuenta y se descontarán de la primera cuota)

.